Panduan Contoh Soal, Media Belajar, Perangkat Guru, dan Kurikulum: Buku SD Kurikulum 2013 Bahasa Daerah

Buku SD Kurikulum 2013 Bahasa Daerah

#kurikulum2013 Buku Siswa dan Buku Panduan Guru SD/MI Mulok Bahasa Sunda Kurikulum 2013

buku mulok sunda kurikulum 2013

Daftar Buku Panduan Guru Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 berdasarkan Kurikulum 2013.

Softcopy Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 dan Buku Siswa Kurikulum 2013 muatan lokal tersebut tersedia dalam format berkas PDF yang dapat anda unduh dari salah satu server di bawah ini. Anda juga dapat mengunduh cover buku dari kolom cover yang disediakan.

Buku Guru SD Bahasa Sunda Kurikulum 2013

Judul: "Tuturus Diajar Basa Sunda Pikeun Guru SD/MI"
BerkasCoverServerAlternatif
Buku Guru Kelas 1DownloadDownloadDownload
Buku Guru Kelas 2DownloadDownloadDownload
Buku Guru Kelas 3DownloadDownloadDownload
Buku Guru Kelas 4DownloadDownloadDownload
Buku Guru Kelas 5DownloadDownloadDownload
Buku Guru Kelas 6DownloadDownloadDownload

Buku Siswa SD Bahasa Sunda Kurikulum 2013

Judul: "Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SD/MI"
BerkasCoverServerAlternatif
Buku Siswa Kelas 1DownloadDownloadDownload
Buku Siswa Kelas 2DownloadDownloadDownload
Buku Siswa Kelas 3DownloadDownloadDownload
Buku Siswa Kelas 4DownloadDownloadDownload
Buku Siswa Kelas 5DownloadDownloadDownload
Buku Siswa Kelas 6DownloadDownloadDownload